Hamnøy- Reine - Moskenes - Sørvågen - Tind - Å
Moskenes Næringsforening
Om oss Medlemmer Kontakt oss Startsiden
Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen
Prosjekter Moskenes Næringsforening har bl.a. jobbet med følgende prosjekter: - Næringsutviklings- og kompetansehevingsprosjekt i i Moskenes i samarbeid med OPUS Lofoten - Opprettelsen av Lofoten Malstrømsenter AS - Turnus for vinteråpne serveringssteder - Søppel- og villcampingsproblematikken - Vedtektene for det kommunale næringsfondet - Uttalelse om utbedring av havnene i Moskenes - Handelens dag i Moskenes - KVU Lofoten - Bo i Lofoten-prosjektet - Reiselivsutvikling - inkl. etablering av Moskenes        Reiselivsforum som en underavdeling av næringsforeninga Vi viser for øvrig til referatene fra styremøtene hvor dere kan finne fyldigere opplysninger om de enkelte sakene. Klikk her for å lese foreningens Årsberetning for 2014.
Om oss Kontakt oss Kontakt oss
Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen
Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen
Prosjekter Møter, mm Prosjekter